Kehittämis- ja liikkuvuushankkeita

Kehitämme toimintaamme myös erilaisten hankkeiden muodossa.

Toteutamme kaupunkistrategian tavoitteita edistäviä ja toimialamme perustehtävää tukevia paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Toteutamme hankkeita mm. omalla rahoituksella, valtionavustusrahoituksilla ja EU:n rahoituksilla.

Yhteyshenkilöitä

  • Kehittämishankkeet: projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirén, hanna.kietavainen-siren@hel.fi, p. 040 486 9214
  • Liikkuvuushankkeet: pedagoginen asiantuntija Eerika Kantonen, eerika.kantonen@hel.fi, p. 040 334 7859

Käynnissä olevia hankkeita

Kieli- ja lukutaidon edistäminen

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen

Jatkuva oppiminen ja ammattitaidon kehittäminen

Kestävä tulevaisuus

Oppimisen tuki ja tasa-arvo

Päättyneitä hankkeita