Flexibel lärmiljö för individuellt och gemensamt lärande i förskolan

Ruotsinkielinen esiopetus

Rahoittajat: Undervisnings- och kulturministeriet / Utbildningsstyrelsen

Hankekausi: 2015 – 2017

Tavoitteet:

Det huvudsakliga syftet är att stödja inlärningen enligt förskolans och grundskolans nya läroplansgrunder, beträffande målet för mångsidig och ämnesöverskridande kompetens och speciellt vad ankommer multilitteracitet och digital kompetens. Målet är att bygga en bas för grundskolan att ta över och utveckla vidare.

  • Att utveckla en flexibel modell för användning av undervisningsteknologi inom förskoleundervisningen. Modellen ska vara pedagogiskt ändamålsenlig, kostnadseffektiv, lätt att ta ibruk, enkel att upprätthålla samt implementerbar i andra liknande miljöer.
  • Anskaffning av mobila apparater med olika mediala egenskaper och möjligheter.
  • Erbjuda möjligheter för förskolebarnen att själva producera media (förskolebarnen som mediaproducenter) och således lära sig mediefostran.
  • Att på lång sikt skapa förutsättningar för användning av en eportfolio, vilken sedan följer med till den grundläggande utbildningen.
  • Att ge barnen likvärdiga möjligheter, vilket innebär tillgång till apparatur, nätverk och presentationsteknik som möjliggör pedagogiskt användande av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) i förskoleundervisningen.
  • Att utarbeta en pedagogisk plan för att använda och utnyttja IKT i förskoleundervisningen. Arbetet med att utarbeta en sådan inleds under projektets gång.
  • Att utarbeta en helhetsarkitektur för en pedagogisk användning av IKT. Arkitekturen kommer att styra utvecklingen av IKT-infrastrukturen (apparater, program, e-service och information) inom småbarnspedagogik och förskola för de kommande åren.

Linkit: Hankesivusto