Valtion erityisavustus sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2019 — 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Hankkeessa on mukana Uudenmaan kaikki kunnat. Yhteistyökumppaneina on lisäksi Uudenmaan maakunta, Uusimaa sote2019-hanke ja maakunnan sote-palveluita tuottavat tahot, verkosto valtakunnallisen ja maakuntatason ruotsinkielisten toimijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-koordinaattorit, järjestökentän sekä seurakunnan edustajat sekä valtakunnallisella tasolla kansallista ohjausta toteuttavien tahojen kanssa.

Tavoitteet: Kunta-agenttien tehtävänä on vahvistaa erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien luomista sekä vahvistaa alueen kuntien keskinäistä yhteistyötä. Keskiössä ovat lapsiperheiden palvelujen saatavuus ja hyvin toimivat palvelukokonaisuudet.

Linkit: