Keha 2018

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Nuorten työpajat.

Hankekumppanit: Digitalents Helsinki.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään yrityksissä tapahtuvaa valmennusta 17–29-vuotiaille syrjäytymisvarassa oleville nuorille. Työvalmentajat etsivät nuorille työkokeilupaikkoja yrityksistä ja valmentavat alkuvalmennuksen kautta nuoren työpaikan työtehtäviin. Työkokeilun aikana työvalmentajat tarjoavat ohjausta nuorelle säännöllisesti työpaikalla ja auttavat yritystä työkokeilijan ohjaamisessa työtehtäviin. Yhteistyötä nuorten työllistymiseksi tehdään innovaatiorahaston ja Helsingin kaupungin rahoittaman DigiTalents Helsingin kanssa.  Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa IT-alan kohtaanto-ongelmaan valmentamalla nuoria niissä IT-taidoissa, joista työelämässä on suurin tarve.