Kestävä tulevaisuus -opintojaksojen digimateriaali

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja:  Opetushallitus 

Hankeaika: 1.1.-31.12.2021

Tavoitteet: Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia Kestävä tulevaisuus -opintojaksoon. Oppimateriaali vastaa lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-alaisen osaamisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja on kansallisesti saatavilla. Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia eri oppiaineiden pakollisten moduulien sisältöihin, jotka voidaan opettaa Kestävä tulevaisuus -kärjellä. Oppimateriaalin tuottamisessa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia innovatiivisella tavalla (esimerkiksi videoiden ja podcastien avulla). Opintojakson oppimateriaalin avulla opiskelijan on mahdollista koota yksilöllinen oppimispolku. Oppimateriaali tuotetaan yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden, korkeakoulujen, työelämän ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot: Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, elli-noora.lassy@hel.fi, puh. 09 310 35095 / Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija, anssi.almgren@hel.fi, puh. 09 310 28784