Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2020 – 31.12.2022

Tavoitteet: Mallintaa yksikkökohtainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalli, jotta lapset voivat saada lähipäiväkodissaan tarvittaessa pitkin toimikautta erityisopetusta. Lisätä opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin. Tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja,
rakenteita ja käytänteitä välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Kehittää edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua osaksi pysyviä rakenteita.

Yhteystieto: Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, pasi.brandt@hel.fi, puh. 050 345 8196