Opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia opiskelijoille liikunnallisin keinoin -pilotti

Suomenkielinen lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 15.12.2021-31.12.2022

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on oppilaitoksissa toimivien opiskelijoiden liikuntacoachien toiminnalla lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikunnallisin keinoin, kiinnittäen erityistä huomiota vähän liikkuviin ja mielen hyvinvointiin tukea tarvitseviin opiskelijoihin. Lisäksi tavoitteena on koronan jälkeinen palautuminen, hyvinvointivajeen paikkaaminen sekä opiskelijoiden osallisuuden lisääminen mielekästä vapaa-aikaa tukemalla ja elämänhallintataitoja kehittämällä. Hankkeessa pyritään myös lisäämään opiskelijoiden vuorovaikutusta ja vähentämällä yksinäisyyttä.