KYKY II (aiempi nimi Kyvyt käyttöön)

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Hankeaika: 1.9.2015 — 31.8.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit:  Kolmas sektori sekä kotouttamisesta vastaavat ministeriöt ja Helsingin palvelut.

Tavoitteet: Tavoitetut henkilöt tuntevat paremmin heille soveltuvat koulutus- ja uravaihtoehdot. Tavoitettujen henkilöiden koulutuspolut pääsevät alkamaan eivätkä katkea. Kohderyhmä pystyy saamaan tiedon tarjolla olevista palveluista ja suomalaisesta yhteiskunnasta lukutaidosta huolimatta. Se näkyy toimivasta äidinkielellä toimivasta sovelluksesta ja sen kävijämäärästä. Tavoitetut henkilöt pääsevät tasa-arvoisempaan asemaan omassa yhteisössä ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa uuden tiedon, taitojen ja valmiuksien ansiosta. Se näkyy osallistujien alku- ja loppukyselyistä tietoosuudesta sekä ohjaajien kausiarvioista.

Linkit: Hankkeen loppuraportti