6Aika: Digipoint

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Hankeaika: 1.4.2020 — 31.5.2022

Hankkeen koordinaattori: Turun kaupunki.

Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen ja työelämään tai koulutukseen poluttaminen. Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille. Hanke kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden elämäntilanteeseen sopivia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintamalleja. Tarkoitus on vaikuttaa positiivisesti hankkeeseen osallistuvien henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Hankkeeseen osallistujan itsetuntemus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen tulevaisuusnäkymä sekä koulutus- tai työnhaun tavoitteet vahvistuvat hankkeen aikana. Hankkeessa haetaan ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja toisaalta ratkotaan digitalisaation avaamien mahdollisuuksien suurempaa hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Jaakko Hyytiä, jaakko.hyytia@edu.hel.fi, puh. 09 310 28040