Kieliä, kyllä kiitos! – Språk, ja tack!

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on luoda toisiltaan oppiva eri-ikäisiä opettavien opettajien verkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää kielenopetusta ja kieliopinnoista tiedottamista alueellisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä sekä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä sekä eri koulutuksen ammattilaisten kesken. Hanke tuo kielenopiskelun mahdollisuudet ja tärkeyden entistä paremmin esille. Kehittämistyössä huomioidaan myös Suomen kielivarannon monipuolistamistavoite. Tähän pyritään mm. tiedottamalla huoltajia erilaisista kielenopiskeluvaihtoehdoista sekä kielen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä.