Mentoring young disadvantaged people for inclusion (MYDI)

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.9.2017 — 31.8.2019

Hankkeen koordinaattori: SeS – Senior Experten Services (Saksa).

Hankekumppanit: Hankkeen osallistujista kuusi on nuorten työllisyyttä tukevia vapaaehtoisjärjestöjä: SES, ISES, ECTI, OTECI, EXCHANGE, ASEP ja CESES. Näiden lisäksi hankkeessa on mukana Comenius University of Bratislava, joka vastaa tulosten analysoinnista ja kokoamisesta, Bonnin kauppakamari sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto, joka mahdollistaa kehitettyjen menetelmien testauksen.

Tavoitteet: Hankkeella edistetään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta nuorten heikommassa asemassa olevien keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on mentoroinnin keinoin tukea turvapaikan hakijoiden ja muiden putoamisriskissä olevien nuorten sitouttamista koulutukseen ja työelämään. Tällä pyritään edistämään integraatiota, työpaikan saamista ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu