Ehkäise polarisaatiota ja vahvista turvallisuutta – moniammatillinen yhteistyö Helsingissä -hanke

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Oikeusministeriö

Hankeaika: 4/2022–9/2024

Tavoitteet:

Hankkeessa vahvistetaan Helsingin kaupunkiorganisaation eri tasoilla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa arjen työssään syitä ja seurauksia polarisaatioon, vihapuheeseen, konflikteihin, ääriajatteluun, väkivallalla ihannointiin ja radikalisoitumiseen liittyen.

Hankkeessa luodaan lapsille ja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille turvallisempi toimintaympäristö selkiyttämällä toimintamalleja ja vahvistamalla monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua eri ammattiryhmien välillä. Hankkeessa on luotu vihapuheeseen puuttumisen toimintamalli, jota jalkautetaan eri Helsingin kaupungin palveluihin.

Hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten ymmärrystä radikalisoitumisesta sekä vihapuheen ja ääriajattelun vaikutuksista ikätasoisesti heitä osallistaen. Yksi osa kehittämistyötä on Helsingin kaupungin Minun Silmin Sinun Silmin (MiSi) -ohjelman ohjaajakoulutukset.

Helsingin vihapuheeseen puuttumisen toimintamalli.

Yhteystiedot: Kati Väyrynen, projektikoordinaattori, kati.vayrynen@hel.fi