5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2019 — 2021

Tavoitteet: Myönnetyllä avustuksella tuetaan kokeilua, jonka tavoitteena on selvittää maksuttomuuden vaikutusta 5-vuotiaiden lasten sekä perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.