Lapsen paras – Yhdessä enemmän (LAPE-hanke)

Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hankeaika: 2017 — 2018

Hankkeen koordinaattori: PKS-tasoinen hanke, hankepäällikkö Soccasta ja osakokonaisuuden koordinaattori Espoosta. Helsingissä koordinaattori on soten puolelta.

Hankekumppanit: Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteet: Pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja lähtee kehittämään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.

Linkit: Hankesivut