Valtion erityisavustus perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022

Perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022

Tavoitteet: Tavoitteena on varsinkin edistää maahanmuuttajataustaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden jatko-opintoihin siirtymistä. Kokeilla tehostetun ohjauksen malleja ja jakaa osaamista Helsingin alueellisen opinto-ohjauksen verkostojen kautta. Pilotoida työelämäpainotteista perusopetusta ruotsinkielisessä perusopetuksessa. TEPPO-ohjaus muodostaa osan myös suomenkielisten koulujen tehostetusta ohjauksesta. Tehokas opinto-ohjaus vaatii alueellisen yhteistyön toiminnan koordinointia.

Tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä ja työelämälähtöisyyttä sekä kehittä alueellista opinto-ohjauksen mallia Helsingissä. Tehostetun ohjauksen tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta ja koulumotivaatiota sekä lisätä sitoutumista opintoihin. Tavoitteena on lisätä tasa-arvoa avartamalla oppilaiden näkökulmia työelämästä ja toisen asteen opinnoista.

”Koko koulu ohjaa” –ajattelun ja työelämälähtöisen ohjauksen levittäminen peruskouluihin.