Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: OKM

Hankeaika: 2022-31.12.2023

Tavoitteet:

Laatu- ja arviointityön toimintakulttuurin kehittäminen päiväkodin johtajille ja varajohtajille, perhepäivähoidon ohjaajille,
johtaville leikkipuisto-ohjaajille ja aluepäälliköille suunnatun työskentelyn ja koulutuksen kautta. Laadun nykytilan
kartoituksen toteuttaminen.

Yhteystiedot: Katariina Huusela, projektikoordinaattori, katariina.huusela@hel.fi