Lukiolaisten osaamisen ja opiskelukyvyn vahvistaminen Helsingin kaupungin lukioissa

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.10.2020 – 31.7.2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 

Tavoitteet: Tavoitteena on korjata poikkeusolojen aiheuttama oppimisvaje, ehkäistä tarpeeton opintojen viivästyminen tai keskeytyminen, tarjota opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea oppimiseen sekä vähentää poikkeusolojen aiheuttamaa lukioiden eriytymiskehitystä.
Tavoitteena on  myös vahvistaa lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Yhteystiedot: Tiina Tampio, pedagoginen asiantuntija, tiina.tampio@hel.fi, puh. 040 669 2854