Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Make) 2018-2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rahoittajat: Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus

Hankeaika: 25.5.2018 – 31.12.2021

Päätavoitteet: Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään. Ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat. Henkilöstön osaaminen lisääntyy kielitietoisuudessa, osaamisen tunnistamisessa ja rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä. Suunnitelman teemat ovat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelma sisältää 18 toimenpidekokonaisuutta.

Linkit: Hankkeen loppuraportti (.pdf)