Positiivinen diskriminaatio

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2019 — 30.6.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Päiväkoteihin palkattavilla varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastenhoitajilla annetaan enemmän aikaa lapsille. Lastenhoitajien palkkaaminen mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä. Opettajien ja lastenhoitajien lisäämisellä tuetaan lasten vertaistaitoja ja kielitaitoja lasta osallistavassa ja kuuntelevavassa pienryhmätoiminnassa. Lisäksi päiväkoteihin palkataan sosionomeja sekä monikielisiä ohjaajia suurimpiin kieliryhmiin tukemaan vanhempia ja lasta varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyössä lapsiperheiden palvelujen kanssa. Työntekijät osallistuvat perhekeskuksen neuvolatiimin toimintaan erilaisia toimintatapoja mallintaen ja kokeillen ja ovat mukana luomassa alueellisia käytäntöjä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa.