Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming)

Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus 

Hankeaika: 1.10.2019 — 31.12.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Vantaa, Espoo, Sipoo, Kerava, Kauniainen, Tuusula, Kirkkonummi.

Tavoitteet: Parannetaan opetushenkilöstön, opiskelijahuollon ja oppilaitosjohdon osaamista ehkäistä, tunnistaa ja kohdata lapsiin sekä nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja groomingia. Oppilaitosjohdon osaamista lisätään grooming ilmiöstä, jonka kautta kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussuunnitelmat tulisi päivittää vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin. Hankkeessa lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimivia käytänteitä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyssä. Tietoisuutta lisäävä Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta -virtuaalivalmennus ohjaa työryhmiä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyn toimenpiteisiin. Valmennus soveltuu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tiimeille. Turvataitokasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen osaamista lisätään vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin sekä opiskelijahuollon interventio-osaamista vahvistetaan. Hankkeessa tuotetut materiaalit on julkaistu henkilöstölle Opehuone-sivustolla.

Linkit: Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja groomingista