Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot

Koulutus 2030, Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot, rakentaa yhteistä näkemystämme halutusta tulevaisuudesta. Tavoitteemme on vahvistaa helsinkiläisten hyvinvointia ja hyvää oppimista. Haluamme rakentaa yhteisöllistä, turvallista ja yhdenvertaista kasvatusta ja koulutusta, josta välittyy oppimisen ilo. 

Tavoitteemme tuleville vuosille: 

  • Vahvistamme ydintietoja ja -taitoja sekä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymistä 
  • Työskentelemme tasa-arvoisen oppimisen puolesta 
  • Varmistamme yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin arjessa 
  • Panostamme henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin 
  • Tutkimus ja tieto ohjaavat työtämme 

Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Koulutus 2030 tulee kulkemaan yli valtuustokausien osana strategiaa, talousarviota, toimintasuunnitelmia ja yleistä kehittämistä. Teemme julkaisusta myös nostoja tuleviin opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä tutkinnon perusteisiin ja -toteuttamissuunnitelmiin. Koulutus 2030 antaa meille yhteiset kehittämisen suuntaviivat siten, että kehittämisen painopisteissä, tavassa ja aikataulussa on väljyyttä leikkipuistojen, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten omille valinnoille. 

Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot -julkaisu

Koulutus 2030: Rakennamme yhdessä hyvää oppimista, hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Julkaisutilaisuuden 6.2.2024 esitysmateriaali