HAKEVA – digiyhteiskunnan perustaidot

Suomen- ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021

Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin suomenkielinen työväenopisto.

Hankekumppanit: Arbis, Hero ry, kirjastot, helsinkiläisiä maahanmuuttajajärjestöjä.

Tavoitteet: Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten digitaalisen osaamisen edistäminen ja aikuisten laaja-alaisen lukutaidon edistäminen. Osana hanketta kehitetään avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä. Hankkeen pääpaino on uusien toimintamuotojen kehittämisessä sekä ohjaavassa toiminnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työtapoja. Hakevan työn menetelmillä tavoitellaan uusia kohderyhmiä. Tavoitteena ei ole pelkästään järjestää omia kursseja huonot perustaidot omaaville, vaan myös löytää keinoja kohderyhmän ohjaamiselle hyödyntämään nykyistä kurssitarjontaa.