Kataa teachers’ mobility

Perusopetus / Katajanokan ala-asteen koulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2019 — 31.5.2021

Tavoitteet: Vahvistaa opettajien englannin kielen taitoa ja valmiuksia kieltenopetukseen, erityisesti varhennetun vieraan kielen opetukseen, sekä antaa keinoja eriyttää ja auttaa maahanmuuttajaoppilaita luokassa. Luoda kontakteja eurooppalaisiin opettajiin, ja myöhemmin olla yhteistyössä heidän ja heidän luokkiensa kanssa erilaisia kieli- ja oppiainerajoja ylittäviä projekteja tehden. Vahvistaa opettajien ammattitaitoa ja motivaatiota sekä laajentaa koulun eurooppalaista ulottuvuutta. Hankkeessa saatuja tietoja ja taitoja jaetaan ensisijaisesti oman koulun henkilökunnalle pedagogisissa kahviloissa tai työpajoissa, jotta hekin pystyvät hyödyntämään uudenlaisia opetusmenetelmiä ja vastaamaan paremmin oppilaiden tarpeisiin.  

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu