Valtion erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan

Ammatillinen koulutus

Rahoittajat: TEM ja OKM

Hankeaika: 1.1.2019 – 31.7.2020 / 1.6.2020-30.6.2021 / 1.6.2020 – 30.6.2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Tavoitteet: Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen. Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja

Yhteystieto: Iiris Nyström, projektipäällikkö, iiris.nystrom@hel.fi, puh. 09 310 84874