Lukuinnon kasvattaminen ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen Helsingissä

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.2.2020 — 31.12.2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamisen hankkeen eli tuttavallisemmin Lukuinto – Läsiver -hankkeen tavoitteena on lisätä helsinkiläistä lukemisen kulttuuria. Kehitämme yhdessä päiväkotien ja koulujen kanssa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä entistä lukemaan innostavammiksi, keräämme talteen hyviä käytänteitä ja koulutamme henkilöstöä laajalti kirjallisuuskasvatuksen ja lukemisen pedagogiikan pariin. Toimimme pääasiassa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen parissa, mutta inspiraatiota, ideoita ja vinkkejä kirjojen monipuoliseen käyttöön opetuksessa sivustoltamme voi poimia kuka tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevä. Tervetuloa mukaan – lukeminen on maailman lukemista!

Linkit: Hankesivusto

Yhteystieto: Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, antti.aaltonen@hel.fi, puh. 09 310 27090