Ankkuritoiminnan ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen Helsingissä

lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.12.2024 – 31.7.2025

Tavoitteet:

  • Toimintamallien ja palvelupolkujen selkeyttäminen rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän perheidensä tueksi. Huoltajien ja laajemman tukiverkon huomioiminen on kaikissa toimenpiteissä olennaista
  • Ankkuritoiminnan ja ennalta estävän poliisin sekä oppilaitosten yhteistyön selkeyttäminen ja tukeminen
  • Toimiala- ja oppiasterajat ylittävän tiedonkulun tehostaminen
  • Turvallisuusohjeistuksien selkeyttäminen/yhdenmukaistaminen sekä graafisen turvallisuustyökalun tuottaminen ja näiden kaikkien tuominen oppilaitoksen arkeen. 
  • Koulutustilaisuuksien järjestäminen henkilöstölle esim. kurinpitotoimenpiteistä ja opiskeluoikeustoimikunnan päättämistä asioista
  • Nuorisotyöntekijöiden ja liikuntacoachien työparimallin pilotoiminen interventiona rikoksilla oirelevien nuorten tavoittamisessa ja opintoihin kiinnittymisessä.

Yhteystiedot: Hanna Marttila, projektiasiantuntija, p. 0405860829, hanna.m.marttila@hel.fi