Helsinki oppii kielillä -hankkeet

Varhaiskasvatus, perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2024


Tavoitteet:
Helsinki oppii kielillä -hankekehittäminen tähtää kaksikielisen opetuksen lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Helsingissä. Kehittämisen ensisijaisena tehtävänä on tukea kaksikielisiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköitä tarjoten täydennyskoulutusta ja ohjausta toiminnan kehittämiseen eri yksiköissä. Toiminta perustuu aikaisemmissa hankkeissa luotujen vahvojen verkostojen varaan. Erityistä tukea ja ohjausta tarjotaan uusille aloittaville kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen yksiköille. Lisäksi hankkeet jatkavat jo toiminnassa olevien kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen kehittäjäryhmien työn tukemista ja toiminnan koordinointia sekä paikallista että valtakunnallista yhteistyötä Opetushallituksen, muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.

Linkit: Helsinki oppii kieliä -sivusto

Yhteystiedot: Jenni Kohl, projektipäällikkö, jenni.kohl@hel.fi, puh. 09 310 50219