Lukutaidon samanaikaisopetus ja ryhmäjakoja yläkouluihin

Perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.8.2021 – 31.12.2023

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia, tarjota lisäedellytyksiä oppilaiden yksilölliseen tukemiseen lukutaidossa ja parantaa sitä heikoimmin pärjäävillä. Erityisavustuksella rekrytoitavat lukutaidon opettajat tarjoavat oikea-aikaista, tarvelähtöistä tukea yläkoulun oppijoille lukutaidon kohentamiseen liittyen. Tavoitteena on tarjota eniten tarvitseville kouluille ja ryhmille lisäresurssia lukutaidon ja lukutaitojen opetukseen samanaikaisopetuksena sekä eriytettynä opetuksena pienemmissä ryhmissä. Samanaikaisopetuksesta hyötyvät runsaasti sekä opettajat että heikoimmat oppilaat, ja pienemmissä ryhmissä yläkoululaiset saavat yksilöllistä tukea lukutaidon harjaannuttamiseen. Opettajien tiedot ja taidot samanaikaisopetuksen hyödyistä ja mahdollisuuksista erityisesti oppilaiden tukemisen lukutaidoissa ja kielitietoisessa opetuksessa kasvavat. Koulutuksenjärjestäjä kerää systemaattisesti tietoa lukutaidon tasosta osana hanketta.

Yhteystiedot: Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, antti.aaltonen@hel.fi, puh. 040 776 2140