Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 2017 — 2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Opettajat ja kolmas sektori.

Tavoitteet: Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia. Koulut ottavat oppilaat mukaan suunnittelemaan mitä kerhoja koululla järjestetään.

Yhteystiedot: Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, kirsi.kukkonen2@hel.fi, p. 040 665 7030