Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 2017 — 2023

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Opettajat ja kolmas sektori.

Tavoitteet: Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia. Koulut ottavat oppilaat mukaan suunnittelemaan mitä kerhoja koululla järjestetään.

Yhteystiedot: Taina Torniainen, projektipäällikkö, taina.torniainen@hel.fi, p. 09 310 29960