Romako – Askeleet huomiseen

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 8.4.2021 – 31.12.2024

Romako-hanke tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita oman alan löytämisessä, ammatillisen tutkinnon suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 25 vuotta täyttäneet pääkaupunkiseudulla asuvat romanitaustaiset ihmiset, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto tai jotka eivät ole työllistyneet nykyisellä tutkinnollaan. Hanke tukee osallistujia myös korkeakouluopintoihin hakeutumisessa ja suorittamisessa. Tarjoamme osallistujille henkilökohtaista tukea ja vertaistukea opintopolkujen sujumiseen.

Toisena kohderyhmänä ovat työnantajat. Romako-hanke pyrkii tekemään rakenteellista muutosta, jotta työelämä olisi yhdenvertaisesti myös romanien saavutettavissa. Keskeinen kehittämiskohde hankkeessa on työnantajapoolin luominen. Poolissa työnantajat voivat ilmoittaa eri aloilta halukkuutensa ottaa vastaan romanitaustaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita.

Toteuttajat:

  • Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yhteystiedot:

Katri Perho, projektipäällikkö, p. 050 467 9742, katri.perho@diak.fi

Tamara Åkerlund, asiantuntija (2. asteen opiskelijat), p. 050 432 9146, tamara.akerlund@diak.fi

Heli Råglund, opettaja (2. asteen opiskelijat), Stadin ammatti- ja aikuisopisto, p. 040 640 2884, heli.raglund@edu.hel.fi

Saara Still-Malek, asiantuntija (korkeakouluopiskelijat), p. 050 537 2972, saara.still-malek@diak.fi

https://romako.diak.fi/