Strapetsi- Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Koordinointi: Turun kaupunki, osatoteuttajina 80 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankeaika: 1.1.-31.12.2024

Tavoitteet:

Hankkeella tuetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen hallinnon ja operatiivisen johdon toiminnan ohjausta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista sen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi.

Toiminta:

Strapetsi-hanke toteutetaan laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostona, johon kuuluu noin 300 ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä toimivaa johtajaa ja asiantuntijaa. Hankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin. Jokaiselle työpaketille on määritelty tavoitteet, toimintasuunnitelma sekä nimetty vastuuorganisaatio.

Lisätiedot: Liisa Frey, kehittämisasiantuntija, p. 040 6735199, liisa.frey@hel.fi

Hankkeen verkkosivut: Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet (turku.fi)