Oppijan digipolku perusopetuksessa

Kuva: Riku Ounaslehto

Oppijan digipolku on työväline opettajille helpottamaan digitaalisten taitojen opettamista niin medialukutaidon, ohjelmoinnin kuin käytännön taitojen näkökulmasta unohtamatta eri oppiaineiden sisältöjä. Digipolku etenee syventäen digiosaamisen taitoja vuosi vuodelta. Se pitää sisällään ikätasoisia tavoitteita ja tehtäviä, joiden avulla voi konkreettisesti harjoitella erilaisia digitaalisen osaamisen taitoja.

Tavoitteet on jaettu valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (medialukutaidon, ohjelmointi- sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisten) kuvausten pohjalta neljäksi tavoitekokonaisuudeksi:

  • Vuorovaikutus
  • Oma ja luova tuottaminen
  • Käytännön taidot
  • Turvallisuus ja vastuullisuus

Tehtävät sisältävät selkeät ohjeet sekä materiaalia oppitunneille. Kokonaisuus on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tavoitteet

Tehtäväpolut

  • Tehtäväpolut tavoitteineen löytyvät OmaOps-alustalta, jossa tavoitteiden saavuttamista oppilas ja opettaja voivat arvioida ja seurata.

Yhteyshenkilö

Marjo Malinen

projektipäällikkö