Uusia osallistavia pedagogisia menetelmiä opettajille espanjankieliseen opetukseen

Perusopetus / Käpylän peruskoulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2018 — 31.5.2020

Tavoitteet: Hankkeella tavoitellaan opettajien kielitaidon kehittymistä, uusiin osallistavan pedagogiikan menetelmiin ja toiminnallisiin oppimisympäristöihin tutustumista sekä sitä, että opettaja pääsee kehittämään omaa pedagogiikkaansa, oppimateriaalejaan ja monipuolisia arviointitapoja oppilaslähtöisestä, toiminnallisesta ja ilmiöpohjaisesta näkökulmasta espanjankielisten kollegojen kanssa. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyöverkoston rakentaminen.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu