Tervetuloa Kestävää tulevaisuutta lukiolaisille! -digioppimateriaalin pariin

Kestävää tulevaisuutta lukiolaisille! –digioppimateriaali on suunniteltu lukioiden käyttöön Kestävä tulevaisuus –aiheisten opintokokonaisuuksien tueksi. Oppimateriaali käsittelee kestävään tulevaisuuteen liittyviä teemoja kahden pääkokonaisuuden kautta: materiaali sisältää Minun kestävä arkeni ja Meidän kestävä elämämme -kokonaisuudet.

Materiaali on osa Kestävä tulevaisuus – ja Lukio-opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittämishankkeita ja materiaalin on rahoittanut Opetushallitus.

Oppimateriaali sisältää seuraavat osiot:

Minä kuluttajana // Kestävä ruoka // Kiertotalous arjessa // Miten voin käsitellä ilmastotunteita? // Minä vaikuttajana // Vaikuttaminen omassa arjessa // Median vaikutus minuun // Tulevaisuuden korkeakoulut // Tulevaisuuden työelämä // Pakopeli // Kestävä elämä johdanto: käsitteet // Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen kansainvälisesti // Vaikutetaan yhteiskunnallisesti kestävän tulevaisuuden eteen // Kestävää hyvinvointia // Kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa // Tulevaisuuskuvittelu

Minun kestävä arkeni

Kestävän tulevaisuuden edistämiseen liittyvät asiat tapahtuvat myös jokapäiväisessä arjessa. Teemme päivittäin monia arkisia valintoja, joilla on yhteydet isompien kestävän tulevaisuuden ilmiöiden kanssa, ja voimme siten myös vaikuttaa arjessa kestävän tulevaisuuden edistämiseen. Lukiolaisella on monia tapoja edistää kestävää tulevaisuutta omassa arjessa ja lähiympäristössä.

Minun kestävä arkeni -kokonaisuudessa tarkastellaan arkeen ja lähiympäristöön liittyvien teemojen kautta kestävää tulevaisuutta sekä oman toiminnan ja valintojen kautta kestävän tulevaisuuden edistämistä. Teemoihin johdatellaan tarinan keinoin.

Kestävän arjen lisäksi kokonaisuus keskittyy omassa lähiympäristössä toimimiseen ja lähiympäristöön vaikuttamiseen kestävään tulevaisuuden edistämiseksi. Kestävään arkeen liittyviä asioita pohditaan myös yhdessä, ja kokonaisuudessa ideoidaan myös sitä, miten kestävää tulevaisuutta voisi edistää omassa lähiympäristössä, lukiossa ja kunnassa. Kokonaisuudessa käsitellään myös ilmastotunteita ja keinoja käsitellä ja helpottaa niitä.

Kokonaisuuteen sisältyvät teemat:

Minun kestävä arkeni:

 • Kiertotalous arjessa
 • Minä kuluttajana
 • Kestävä ruoka
 • Miten voin käsitellä ilmastotunteita?
 • Tulevaisuuden korkeakoulut
 • Tulevaisuuden työelämä
 • Minä vaikuttajana
 • Vaikuttaminen omassa arjessa
 • Median vaikutus minuun

Lopuksi suoritetaan pakopeli, jossa opiskelukaverin kanssa päästään ottamaan Thinglink -pohjan opit käyttöön.

Minun kestävä arkeni -kokonaisuudessa tuodaan esiin keinoja toimia kestävästi ja vaikuttaa teoillaan omassa arjessa. Tavoitteena on tunnistaa, miten kestävä tulevaisuus näkyy omassa arjessa, ymmärtää paremmin omien valintojen suhdetta kestävään kehitykseen ja nähdä mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnalla ja valinnoilla kestävän tulevaisuuden edistämiseen.

Vaikka vastuu ei ole yhdellä ihmisellä ja lukiolaisilla, on omilla arjen valinnoillakin merkitystä. Yhdessä nuoret voivat opiskelijoina, kuntalaisina ja kuluttajina vaikuttaa siihen, millaisia muutoksia ja uusia toimintatapoja esimerkiksi lukioissa, kunnissa ja yrityksissä tehdään kestävän tulevaisuuden eteen.

Minun kestävä arkeni -kokonaisuuden lopuksi voi halutessaan käyttää opetuksessa myös alla olevia soveltavia tehtäviä.

Mitä jos? Heikot signaalit 2022 – toisenlaisia tarinoita tulevaisuudesta: https://wordwall.net/fi/resource/31209782

Meidän kestävä elämämme

Meidän kestävä elämämme kokonaisuudessa käsitellään myös eri puolilla maailmaa tapahtuvia myönteisiä muutoksia kohti kestävää tulevaisuutta.

Tässä kokonaisuudessa perehdytään kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja ympäristökriisiin liittyviin käsitteisiin, kansainväliseen ja EU-yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hidastamisen ja kestävän tulevaisuuden edistämisen eteen, kestävän tulevaisuuden edistämisen esimerkkeihin eri puolilta maailmaa ja lopuksi tulevaisuuskuvitteluun.

Meidän kestävä elämämme:

 • Johdanto: käsitteitä (Kestävän kehityksen tavoitteet, ekososiaalinen sivistyskäsitys ja käsitteitä liittyen ilmastonmuutokseen)
 • Vaikuttaminen Euroopan unionissa
 • Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen kansainvälisesti
 • Kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa
 • Vaikutetaan yhteiskunnallisesti kestävän tulevaisuuden eteen
 • Kestävää hyvinvointia

Lopuksi opiskelijat pääsevät pelaamaan Tulevaisuuskuvittelupeliä, jossa suunnitellaan toivottua ja todennäköistä tulevaisuutta itselleen ja koko maailmalle. Millainen on lukiolaisten mielestä kestävä maailma?

Linkki Kestävää tulevaisuutta lukiolaisille! -skenaarioon:

https://www.thinglink.com/scenariocard/1560978466805907458

Voit suorittaa joko toisen pääkokonaisuuksista tai kummatkin. Kokonaisuuksien osioista voi tehdä myös vain osan, jotka sopivat osaksi omaa opetusta. Materiaali on julkaistu Avointen oppimateriaalin kirjastossa (https://aoe.fi/) ja se on avoimesti käytettävissä. Materiaali lisensoidaan Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Oppimateriaali on julkaistu myös saavutettavina pdf-tiedostoina, ja materiaalin sisältöjä ja tehtäviä voi vapaasti soveltaa ja muokata halutessaan oman opetuksen käyttöön.

Kestävä tulevaisuus ja LOPS2021

Oppimateriaali vastaa LOPS2021:n laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja soveltuu seuraavien oppiaineiden pakollisten oppiaineiden sisältöihin:

Minun kestävä arkeni:

 • FI2:  Etiikka
 • TE1: Terveys voimavarana
 • ÄI5: Tekstien tulkinta 1 + ÄI3: Vuorovaikutus 1
 • GE1: Maailma muutoksessa
 • YH1: Suomalainen yhteiskunta + YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • KU1: Omat kuvat, jaetut kulttuurit + KU2: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt
 • OP1: Minä opiskelijana + OP2: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

Meidän kestävä elämämme:

 • GE1: Maailma muutoksessa
 • YH1: Suomalainen yhteiskunta + YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • BI2: Ekologian perusteet + BI3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • TE1: Terveys voimavarana

Kestävä kehitys ja kestävä tulevaisuus mainitaan uudessa lukion opetussuunnitelmassa useita kertoja. Lukiokoulutuksen arvoperustassa ymmärretään “kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle”. Tämä oppimateriaali vastaa lukion arvoperustan tavoitteelle siitä, että opiskelija ymmärtää oman toiminnan ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. (LOPS2021)

Oppimateriaalissa vastataan myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, muun muassa

 • eettisyys ja ympäristöosaamisen
 • yhteiskunnallisen osaamisen
 • vuorovaikutusosaamisen
 • sekä monitieteisen ja luovan osaamisen osa-alueissa.

ThingLink-skenaario

ThingLink-alustalta löytyvät oppimateriaalin sisällöt, ja se on tarkoitettu opiskelijoille sisältöihin tutustumiseen ja alustalla seikkailemiseen. ThingLink-alustalta löytyy eri teemojen sisältöjä, videoita, tehtäviä sekä Minun kestävä arki – ja Meidän kestävä elämä -kokonaisuuksien lopussa tehtäviksi tarkoitetut Pari muuttujaa –pakopeli ja Tulevaisuuskuvittelupeli. Thinglinkissä on mahdollista myös kuunnella tekstiosiot. 

Helsinki oppii -sivu

Oppimateriaalin sivuilta Helsinki oppii -sivuston alta löydät opettajan ohjeistukset oppimateriaalikokonaisuuteen ja materiaalin tehtävien kuvaukset ja ohjeistukset.

Lataa johdannon saavutettava PDF -versio, jossa Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Wordwall -tehtävät

Osana oppimateriaalia on tehty opiskelijoille interaktiivisia tehtäviä Wordwall -työkalun avulla. Osa tehtävistä on upotettu ThingLinkin osioihin. Löydät myös Wordwall-tehtäviin linkit tästä opettajan oppaasta.

360-kuvat

Osana oppimateriaalia on kuvattu Helsingistä 360-kuvia, joita on käytetty ThingLinkissä osioiden taustakuvina. Halutessasi voit myös ladata 360-kuvat erikseen Avointen oppimateriaalien kirjastosta itsellesi ja käyttää niitä osana opetustasi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta