Europa Trivia Game

Lukiokoulutus / Helsingin medialukio

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.9.2019 — 31.8.2021

Hankkeen koordinaattori: Lycée Jules Verne (Ranska).

Hankekumppanit: Helsingin medialukio, I.E.S. Juan de Mairena (Espanja), Kauno ”Vyturio” gimnazija (Liettua) ja Zespol Szkol Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wladyslawa Andersa w Chelmie (Puola).

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on laatia peli, jonka tehtävät koostuvat sekä digitaalisista interaktiivisista tietokilpailukysymyksistä että erilaisista fyysisistä haastetehtävistä. Pelin tehtävät liittyvät toisaalta EU:n instituutioihin ja yleiseurooppalaiseen historiaan, toisaalta eri oppiaineisiin. Laatiessaan pelin tehtäviä opiskelijat pääsevät oppimaan uutta ja syventämään tietojaan näissä aihepiireissä. Tehtävien aihepiirejä käsitellään ja tehtäviä valmistellaan ennen projektitapaamisia kansainvälisissä pienryhmissä eTwinningiä hyödyntäen. Tapaamisissa tehtävät viimeistellään ja peliä myös pelataan. Koko projektin lopputuloksena on useammasta osasta koostuva peli, jota voidaan projektin jälkeenkin käyttää joko kokonaisuutena tai eri osia valikoiden eri aineiden oppitunneilla, koulun teemapäivinä, EU:ta käsiteltäessä jne. Projektissa työskenteleminen, tietokilpailukysymysten laatiminen, kansainvälisessä ryhmässä toimiminen sekä lyhyisiin ulkomaanmatkoihin osallistuminen lisäävät opiskelijoiden kielitaitoa, esiintymistaitoa, luottamusta omaan osaamiseen sekä vahvistavat heidän TVT-osaamistaan. Samalla he lisäävät osaamistaan projektin aiheiksi valituissa oppiaineissa. Opettajat puolestaan pääsevät tutustumaan muiden maiden opetuskäytänteisiin ja näin sekä omaksumaan uusia käytänteitä että myös jakamaan omaa osaamistaan. Projektitapaamisia järjestetään kahden vuoden aikana kuusi. Kuhunkin tapaamiseen osallistuu Helsingin medialukiosta kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu