Liikettä opiskelupäivään

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.8.2018 — 30.6.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Hanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Tavoitteet: Tavoitteena lisätä toisen asteen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä edistää opiskelukykyä. Lisäksi pyritään kehittämään aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

Linkit: Hankesivut