Nuorten työpajat

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.10.2023-30.9.2024

Tavoitteet:

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Nuorten työpajoilla on 12 työpajaa ja työpajojen toiminta jatkuu entiseen tapaan. Helsingin kaupungin nuorten työpajatoiminnan kehittämistoimenpiteet ajanjaksolla 1.10.2024 – 30.9.2025 ovat erityisesti:

  1. Nuorten yksilöllisen ohjauksen laadullinen kehittäminen kahvilatoiminnassa ja tarinapajalla vahvistamalla yksilövalmennusta.  Yksilövalmentajan tehtävänä on vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja tukea erityisesti nuorten elämänhallinnan eri osatekijöitä työkuntoisuuden ja toimintakykyisyyden varmistamiseksi. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään työpajajakson keskeyttämistä sekä vahvistamaan nuoren toimintakykyä jatkopoluttamisen varmistamiseksi.
  2. Työpajojen yhtenäisen digitaalisen markkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen, minkä avulla vahvistetaan nuorten osallisuutta, tavoitetaan uusia nuoria entistä joustavammin ja tehokkaammin sekä saadaan nuoria varmemmin mukaan palveluun. Työpajojen markkinointi kuuluu tällä hetkellä osaksi kaikkien työntekijöiden työtä, ja sitä toteutetaan kaikilla pajoilla itsenäisesti. Sen laatu vaihtelee työntekijöiden osaamisen, tyylin ja ajankäytön takia. Tavoitteena on kehittää yhteinen koordinoitu toimintatapa ja linja. Nuorten työpajoilla on tällä hetkellä käytössä omia sosiaalisen median tilejä Facebookissa ja Instagramissa sekä verkkosivut Stadin AO:n sivujen alla.
  3. Nivelvaiheen kehittäminen ja vahvistaminen, minkä ansiosta reitti TUVA:sta (Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta) työpajoille ja Työpajoilta tutkinto-opiskelijaksi selkiytyy ja helpottuu. Työvalmentajien rooli on avainasemassa jokaisessa vaiheessa: työpajoille hakeutumisessa, nuoren rekrytoimisessa pajalle, onnistuneessa pajajaksossa sekä jatkopolutuksen eli nivelvaiheen onnistumisessa. Nuoret ovat työpajoilla siksi, että he saavat tukea ja sosiaalista vahvistusta omaan tilanteeseensa työ- ja yksilövalmentajalta. Tämä auttaa heitä selvittämään omaa polkuaan työ- tai opiskelumaailmaan. Tarve työvalmentajille on suuri.
  4. Toiminnan, työkokeilun ja tuotteiden edelleen kehittäminen yhdessä ammatillisten opettajien kanssa vastaamaan selkeämmin tutkinnon osien kriteerejä, jolloin osaamisen tunnistaminen ja tutkinnon osien suorittaminen näyttöinä pajoilla sekä siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi oppilaitokseen helpottuvat.

Yhteystiedot: Rea Sahlberg, koulutuspäällikkö, p. 040 6227877 / 09 310 35633, rea.sahlberg@hel.fi