Parasta DigiTukea

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2018 — 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK.

Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä EDUPOLI, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SAMPO, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA, Yrkesakademin i Österbotten YA, Koulutuskeskus Salpaus.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on varmistaa tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen reformin mukaisille prosesseille toimiva tietojärjestelmätuki. Perimmäisenä tavoitteena on, että yhteisten toimintamallien ja toimivan järjestelmätuen avulla opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen yhteistoiminta arjessa helpottuu ja tietojen ajantasaisuus paranee.