Pätevöidy lastenhoitajaksi

ammatillinen koulutus

Hankeaika: 1.8.2023 – 31.12.2024

Hankkeen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksessa ilman lain vaatimaa kelpoisuutta työskentelevät vieraskieliset lastenhoitajat tai lastenhoitajan työhön tähtäävät avustavissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Tavoitteena on lisätä määräaikaisten, ilman lain vaatimaa kelpoisuutta työskentelevien lastenhoitajien mahdollisuuksia pätevöityä lastenhoitajaksi. Hankkeessa osallistuja suorittaa sellaisia tutkinnon osia kasvatus- ja ohjausalan ammatillisista tutkinnoista tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta, jotka edistävät varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden saavuttamista. Tavoitteena on myös, että opiskelijan suomen kielen taitotaso nousee B.1. tasolle ja hänellä on ammatillisen suomen kielen osaamisen lisäksi riittävät opiskelu- ja työelämävalmiudet lastenhoitajan kelpoisuuden saavuttamiseksi. Opetus toteutuu pääosin opiskelijan työpaikalle jalkautuvana ammatillisen opettajan/suomenkielen opettajan valmennuksena. Opiskelija dokumentoi toimintaansa kokoamalla digitaalista kuvaportfoliota, joka toimii myös osaamisen tunnistamisen ja opetuksen kohdentamisen välineenä. Pienryhmäopetusta on tarjolla viikoittain sovitusti joko työpaikalla tai koululla.

Hankkeen toisena tavoitteena on toteuttaa pilottina tutkinnon osa Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osp 5–10:lle varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Tutkinnon osa antaa hyvät valmiudet opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin sekä uusien työntekijöiden perehdytykseen. Myös tässä tutkinnon osassa opetus ja ohjaus tapahtuu pääosin työpaikalle jalkautuvana valmennuksena.

Yhteystiedot: Aila Kuusio, projektikoordinaattori, p. 040 8093773 / 09 31027921, aila.kuusio@edu.hel.fi