Kielirikas Helsinki I ja II

Varhaiskasvatus, perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2017 — 31.12.2018 ja 1.8.2018 — 31.7.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Kielirikas Helsinki -hankkeiden myötä lapsilla on entistä varhaisemmin mahdollisuus oppia kieliä aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Kielipolut varhaiskasvatuksesta perusopetukseen suunnitellaan pedagogisesti eheiksi ja valinnan mahdollisuudet monipuolistuvat. Hanke tukee opettajien täydennyskoulutusta ja osaamisen tavoitteiden toteutumista osana kielen oppimista ja monilukutaitoa. Hankkeen koulutusten myötä lisätään opettajien osaamista kielikasvattajina sekä vahvistetaan kielitietoisuuden, yhdessä tekemisen ja varhennetun kielen opettamisen taitoja. Opetusta kehitetään oppijalähtöisemmäksi, toiminnallisemmaksi ja motivoimaksi. Kieltenoppijat motivoituvat rohkeisiin kielivalintoihin sekä oivaltavat kielet kaiken oppimisen ja tulevaisuuden työelämän työkaluina.