Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi

Varhaiskasvatus

Rahoittaja: Etelä-Suomen AVI

Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2022

Tavoitteet:

Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi – hankkeessa keskiössä on pienten lasten liikunnallisen elämäntavan edistäminen varhaiskasvatuspäivän aikana. Hankkeessa jatketaan vuosina 2018-2021 Liikkuvan arjen rakenteita -hankkeessa aloitettua kehitystyötä, jotta varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle on toimivat olosuhteet ja rakenteet Helsingin varhaiskasvatuksessa.

Yhteystiedot: Penniina Toikkanen, projektityöntekijä, penniina.toikkanen@hel.fi