Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin

Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021

Tavoitteet: Uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa.