6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Perusopetus, lukio

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto)

Hankeaika: 1.9.2017 — 30.4.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Hankekumppanit: Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Helsingin kaupunki toimii hankkeessa päätoteuttajana. Hankkeessa ovat mukana omilla osahankkeillaan Espoon, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä OAMK, Turku AMK sekä TAMK sekä Forum Virium Helsinki.

Tavoitteet: 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia kokeilu- ja yhteiskehittämistoiminnan kautta. Helsingin kaupungin tavoitteena on toimia innovaatioalustana yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupunkistrategian (2017–2021) mukaan ”Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakentamista.”

Linkit: