Stadi Learning out of Limits (STADI LOL) ja Stadi Students and teacher International Learning (STADI STIL)

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit: Laaja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto Euroopassa.

Tavoitteet: Hankkeen tavoittena on vastata Stadin ammatti- ja aikuisopiston ydintehtävään: antaa opiskelijoille osaamista, jota he tarvitsevat työssä ja elämässään. Tavoitteen saavuttamista tuetaan hankkeessa mahdollistamalla n. 200 opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot Euroopassa.