Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020–2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2020 – 31.12.2022

Tavoitteet: Tavoitteena on vahvistaa Helsingissä inklusiivisen esi- ja perusopetuksen toimintaa niin, että mahdollisimman moni oppija saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (perusopetus). Tavoitteena on myös kehittää matalan kynnyksen palvelumallin mukaisia monialaisia yhteistyörakenteita.

Yhteystieto: Taina Torniainen, projektipäällikkö, taina.torniainen@hel.fi, p. 09 310 26286