Sairaalassa järjestettävän varhaiskasvatuksen kehittämiseksi suunnattu valtionavustus

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 31.5.2022-31.12.2023

Tavoitteet:

HUS sairaaloissa järjestettävän varhaiskasvatuksen nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittäminen pääkaupunkiseudulla. Kehittämisehdotusten ja suunnitelman laatiminen pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS-sairaaloiden yhteistyön kehittämiseksi ja edistämiseksi.

Yhteystiedot: Jaana Jokimies, projektisuunnittelija, jaana.jokimies@hel.fi