Oppimisen tuen kehittäminen Stadin AO:ssa 2024-2025

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.2.2024-30.6.2025

Tavoitteet

Oppimisen tuki Stadin AO:ssa -hankkeen kokonaistavoitteena on selkeyttää ja kehittää ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen prosesseja Stadin AO:ssa, Helsingin kaupungilla. Hankkeessa on kolme keskeistä päätavoitetta:

  1. vahvistetaan ohjausta ja tukea työelämässä tapahtuvassa oppimisessa sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa
  2. kehitetään pedagogisten tukitoimien toteuttamista monipuolisissa oppimisympäristöissä opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyönä
  3. luodaan tuen tarpeen systemaattisen ja dynaamisen kartoittamisen toimintatapa ja sen avulla tuen oikea-aikainen ja -laajuinen tarjoaminen

Toiminta

Hankkeen kehittämistyö kohdennetaan Stadin AO:n viidellä kampuksella seitsemään pilottitutkintoon ja tuloksena syntyneet toimintamallit ja verkostot laajennetaan koko oppilaitoksen käyttöön. Kehittämistyötä hankkeessa toteuttavat projektikoordinaattori, viisi erityisopettajaa, viisi ohjaavaa opettajaa ja viisi työvalmentajaa, jotka tekevät kiinteää yhteistyötä sekä oppilaitoksen sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Yhteystiedot: Tiina Tampio, projektikoordinaattori, p. 040 6462543, tiina.tampio@hel.fi