Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi: Taitavasti tulevaisuuteen

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: OPH

Hankeaika: 20.6.2022-31.12.2024

Tavoitteet:

Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yläkoulussa opiskelevien maahan muuttaneiden oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Tämä toteutetaan kehittämällä heille suunnattua opetusta ja tukimuotoja eri näkökulmista. Kehittämiskohteena ovat opetusmateriaalit, opettajien toiminta, oppilaille tarjottu tuki siirtymävaiheissa sekä oppilaiden hyvinvoinnin varmistaminen. Hankkeessa kehitetään seulontavälineitä tuen ja opetuksen kohdentamiseksi tarpeiden mukaisesti. Aineenopettajille tarjotaan tukea kielitietoisen pedagogiikan toteuttamiseen ja heitä ohjataan oman työn kehittämisessä.

Yhteystiedot: Maija Melo, projektipäällikkö, maija.melo@hel.fi, p. 040 6770524