Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.8.2020 – 31.12.2021

Tavoitteet: Avustus kohdennetaan sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa tehostettuun oppimisen tukeen kaikille
niille oppijoille, joiden tukeminen poikkeusoloissa on hankaloitunut. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostetun ja erityistä tukea saavien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi perusopetuksessa avustusta kohdennetaan oppilaanohjauksen tehostamiseen päättövaiheessa oleville oppijoille.