Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2020 – 31.12.2022

Tavoitteet: Palkattavien opettajien, lastenhoitajien ja avustajien avulla pienennetään ryhmäkokoja, mahdollistetaan samanaikaisopetus sekä joustavat opetusjärjestelyt.

Yhteystieto: Ansa Savolainen, pedagoginen asiantuntija, ansa.savolainen@hel.fi, puh. 09 310 71927